Pirkimo taisykles ir salygos

Pirkimo taisykles ir salygos

PREKIŲ PRISTATYMAS
1. Pirkėjas turi galimybę rinktis atsiimti prekes: pristačius kurjeriui nurodytu adresu.

2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje yra neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6. Pirkėjas, visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Pirkėjas sutinka, kad neatsiėmus išsiųsto siuntinio dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti pakartotino siuntimo ir siuntinio grąžinimo kainą.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
1. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pranešti apie nekokybišką prekę Pardavėjui el. paštu, pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.

2. Gavęs kokybės reikalavimų neatitinkančią prekę Pirkėjas turi nedelsiant pranešti Pardavėjui apie tai pateikdamas pareiškimą elektroniniu laišku.

3. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Norėdamas grąžinti prekes Pirkėjas privalo el. paštu info@ekoenergas.lt atsiųsti prekių pirkimo sąskaitą faktūrą ir pasirašytą laisvos formos grąžinimo raštą.

4. Prekės negali būti grąžinamos, jeigu jos buvo naudojamos ir / arba buvo sugadintos ir / arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

5. Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas prekes pristato pats arba išsiunčia savo lėšomis Pardavėjo nurodytu siuntimo būdu. Siuntimo išlaidas (jei jos neviršija Pardavėjo nurodyto siuntimo būdo kainos) už nekokybiškų prekių siuntimą kompensuoja Pardavėjas.

6. Pardavėjas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina sumokėtą sumą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

7. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

8. Pirkėjas turi teisę ryšio priemonėmis, taip pat ir internetu, atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo arba prekių teikimo sutarties nenurodydamas jokios priežasties.

9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos, kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

10. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties pateikdamas pareiškimą elektroniniu laišku. (Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“. Formą galima rasti čia).

11. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš e. parduotuvės www.ekoenergas.lt.

12. Pirkėjas grąžindamas prekes pagal taisyklių 8.8. punkte numatyta teisę, privalo apmokėti tiesiogines prekių grąžinimo ar keitimo išlaidas.

13. Prekių, kai jos atitinka kokybės reikalavimus, grąžinimui taip pat taikomi šių Taisyklių 8.2, 8.5, 8.6 punktai.